Dipo katalog Nova Gorica

Dipo katalog Nova Gorica

Dipo katalog praznuje otvoritev Nova Gorica

Dipo katalog velja od 27.02. do 03.03.2018.

Dipo katalog velja za Kranj, Maribor, Celje i Koper.